Kdo to jsou TYGŘÍCI
 
    18. 2. 1986 vznikla družina TYGŘÍKŮ Foglarova oddílu, tehdy turistického oddílu mládeže pod TJ Praga. Dnes patří do pražského střediska Dvojka jako 2. smečka vlčat. Je určena pro mladší hochy, kteří by pak měli jako jedenácti až dvanáctiletí přejít do Pražské Dvojky.
    V Pražské Dvojce kdysi bývala Červená družina, která byla později pro nedostatek členů zrušena. Na její historii Tygříci, jako nová Červená družina Pražské Dvojky, navazují.  Bývalý člen a rádce Červené družiny Dan, který dodnes oddíl pravidelně navštěvuje, se stal patronem Tygříků.
 
    Družina (smečka) se dělí na dvě šestky. Původně se jmenovaly Pruhovaná a Žíhaná, později Červená a Modrá a nyní Zelená a Modrá.
 

 
    Tygříci chodí na výpravy v krojích. Zpočátku to byly zelené košile a hnědé krátké kalhoty, tedy (stejně jako v mnoha oddílech) náhrada skautského kroje. Nyní nosí kroj vlčat - krátké kalhoty, skautskou košili a žlutý šátek. Šátek je navíc olemován červenou stužkou jako připomínka červené barvy družiny. Kromě běžných doplňků kroje mají ještě na rukávu našité žluté kolečko s hlavou vlka v červené nebo modré barvě, podle šestky, ke které patří.
 
    Družina Tygříků má svou vlajku. Je to smečková vlajka s hlavou tygra na červeném pozadí. Připevněna je ke smečkové holi - na jejím vrcholu je postava tygra z mosazného plechu. Od roku 1994 měly své vlajky i obě šestky. Byly obě stejné s hlavou vlka na jedné straně a s dvojkou na druhé straně. Lišily se jen barvou podkladu - červenou a modrou. Od přejmenování šestek se šestkové vlajky přestaly používat.
 
    K družině patří také pokřik. Původně zněl takto:
Hurá - tygr, hurá - tygr!
S pravdou vpřed - pro družiny čest.
Prvními být - o to se bít!
Nepřátelům zmar a oddílu ZDAR, ZDAR, ZDAR!

    Po obnovení skautingu u nás se mírně změnil:
Hau, hau, vlče, hau, hau, vlče!
Prvními být - o to se bít!
Nepřátelům zmar, druhé smečce ZDAR, ZDAR, ZDAR!

 
    Pokřikem se zahajuje schůzka a výprava a používá se při dalších slavnostních příležitostech. Dříve se schůzky zahajovaly Ohnivým kruhem (zvyk, převzatý od Žluté družiny) a pokřikem se schůzka ukončovala. Na úplný závěr schůzky či výpravy se ještě všichni loučíme Kroužkem (levé ruce za palce spojené do kroužku, celý kroužek se třikrát zhoupne nahoru a dolů se slovy „Raz, dva - Ahoj!“).
 
Od přijímačky po tábor