Na začátek     Úplně první dokument
 
 
Červená družina T y g ř í k ů
   /HOBŘ 10- 12 let/

Schůzky každé úterý od 15,45 do 17,00 v klubovně.
Informace pro rodiče každé první úterý v měsíci
po družinovce 17,00 - 17,30 /tj. 4,3,1.4,6.5 a 3.6.86/
Výpravy - první výprava v měsíci společně s celým
oddílem HOBŘ /Pk by s tím v programu již počítal/,
další dvě neděle družinové výpravy, zbytek nedělí
/tj. jedna či dvě/ volný. V týdnu, kdy je volná ne-
děle je kromě povinné družinovky ještě nepovinná
akce - buďto plavání nebo tělocvična.
První schůzka 18.2.1986!
16.3. jedu vyjednávat místo na týdenní tábor - Sedl-
čansko - nutno sehnat /zapůjčit/ cca 8 stanů s pod-
lážkou.
Tábor - týdenní, 29.6 - 5.7. Zařídíme stavbu i bourání,
zapůjčení velkého tee-pee na večerní sedánky.
5.7 večer předání chlapců rodičům a odjezd s Ikarem
na náš vlastní tábor na Slovensko...
 

Kronikový zápis z 1. samostatné výpravy Tygříků