Na začátek    
Rytíři hradů a hvozdů
(DDH z 1995)
 
Každá dvojčlenná hlídka Tygříků představovala rytíře a jeho páže. Byli to:
Heřman z Jivna a páže Žibřid
Arnošt ze Žerotína
a páže Diviš
Dětřich z Kožlí
a páže Olbram
Zdislav z Dobrše
a páže Ješek
Jeroným z Budyně
a pážata Zbyšek a Břeněk
Legendy úseků a Cesty za pokladem jsou tady:
 
   1. úsek  Rytířský turnaj
   2. úsek  Útěk z hradu
   3. úsek  Výroba erbu
   4. úsek  Úkryt
   5. úsek  Přežít
   6. úsek  Přepadení kočáru 
   7. úsek  Výroba brnění
   8. úsek  Noční cesta
   9. úsek  Záchrana pážete
 10. úsek  Ukrývání pokladů
 11. úsek  Stará legenda
 12. úsek a začátek Cesty za pokladem   Tajná zpráva
 13. úsek  Dobývání hradu
 14. úsek  Nové hradby
 
1. úsek - Rytířský turnaj
 

Turnaj jsme pořádali na zřícenině Kozího hrádku (ten Fettenberg vznikl z toho, že kolem teče Mastník). Rytíři na koni měli mečem trefit prstýnek, shazovali se z koní. Samozřejmě, že kůň byl ten větší z nich, meč byl poněkud dřevěný klacek a prstýnek trochu obří velikosti...
 
==x==
 
2. úsek - Útěk z hradu
 

Rytíř se svým pážetem se měli probít ze zříceniny v palbě šišek ostatních...
 
==x==
 
3. úsek - Výroba erbu
 

Namalovat, ale hlavně vymyslet co nejhezčí erb...
 
==x==
 
4. úsek - Úkryt
 

Tak tohle se Tygříkům moc líbilo, protože stavět všelijaké ty chýše je jejich oblíbená činnost...
 
==x==
 
5. úsek - Přežít
 

Pro tenhle úsek stačilo nasbírat nějaké ty lesní plody a ulovit živou kořist (brouky, šneky a podobně)...
 
==x==
 
6. úsek - Přepadení kočáru
 

Kočárem byla prapodivná dřevěná ohrádka se čtyřmi zavěšenými koly. Jedna hlídka kočár zevnitř bránila šiškovou palbou a druhá se snažila rozbít (sundat) co nejvíc kol...
 

 
 
7. úsek - Výroba brnění
 

Brnění jsme vyráběli z papírových krabic a výsledky byly úžasné...
 
==x==
 
8. úsek - Noční cesta
 

Noční cesta probíhala ve dne. Jeden měl téměř neprůhledné brýle (fólie ze starých disket) a druhý byl slepý úplně. A to ten jeden měl cosi přečíst tomu druhému, a ten to zapsat...
 
==x==
 
9. úsek - Záchrana pážete
 

Dostat páže se zlámanýma nohama (svázané v kleče dozadu k tělu) z močálu na lávku nebylo jednoduché ani když tam viselo pomocné lano...
 
==x==
 
10. úsek - Ukrývání pokladů
 

Poklad je nejlepší zakopat. Takže jáma předepsané hloubky, zakrytá kamenem a ten ještě označený hřebíkem vytesanou iniciálou...
 
==x==
 
11. úsek - Stará legenda
 

Tuhle legendu se Tygříci dozvěděli až po úseku. Napřed měli sami vymyslet, proč má Bořivoj v erbu měsíc prostřelený šípem...
 
==x==
 
12. úsek - Tajná zpráva
 

Zpráva byla napsána tajným písmem a Tygříci za různé drobné závůdky dostávali kartičky s významem jednotlivých znaků. Rozluštěná zpráva byla vlastně začátkem Cesty za pokladem. Tady je její znění:
 
Žádné bohatství není jisté před nájezdy těch rytířů dravých, loupeživých. Žádná tvrz není dosti pevnou, žádný hrad není dosti jistým, žádná komnata není dosti bezpečnou. Všechny šperky, kamení drahé a vzácné, předměty umně zhotovené ze zlata, stříbra i prostého železa, výšivky, kůže i lovecké trofeje, ba i zbroj a náčiní lovecké jsou lákavou kořistí kdejakého lapky a pobudy, jemuž svatého nic není. Bohatství svého část jsem proto ukryl na místě nejskrytějším, k němuž cesty není snadné. Až v dobách klidnějších vyzvedněte, potomkové moji, poklad tento a dle nejlepšího svědomí svého s ním nakládejte. Kudy cesta k němu vede, to dozvíte se v zprávě, která zakopána jest na hradě Fettenbergu vprostřed nádvoří, v místě, kde rytířské turnaje se vždy zahajovaly.
Záviš z Fettenbergu
 
Na nádvoří Fettenbergu pak byla zakopána tahle zpráva:
 

Takže dál se pokračovalo v noci z tábora...
 
==x==
 
13. úsek - Dobývání hradu
 

Tenhle úsek byl určitě nejnáročnější. Z potoka až nahoru k hradu po strmé klouzavé stráni vylézt se šípy, šiškami, ale hlavně s moc těžkým beranidlem...
 
==x==
 
14. úsek - Nové hradby
 

A po tom náročném předchozím úseku hned další. Na nádvoří postavit co nejvyšší věžičku z kamenů. Ty ale musely být všechny přineseny zezdola z potoka...
 
==x==
 
Tady najdete  text celé legendy.
A pokud se vám líbí i to písmo a nemáte font Frankenstein, tak ten zase najdete tady: